Tag: ทำกายภาพบำบัด

รวม 10 อันดับ บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ดีที่สุด ลูกๆ หลานๆ ใช้บริการมากที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดในปีนี้

รวม 10 อันดับ บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ดีที่สุด ลูกๆ หลานๆ ใช้บริการมากที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดในปีนี้ ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุในยุคนี้เพิ่มสูงขึ้นและโลกของเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สำหรับประเทศไทยขณะนี้ประเทศเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย โดยมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 10 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์กันว่าอัตราผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะพุ่งทะยานจาก…